Keresés a Bibliában

Jézus nemzetségi táblázata (Mt 1,1-17)

23Jézus ekkor mintegy harmincesztendős volt, és úgy gondolták róla, hogy József fia, ez pedig Élié; 24ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkíé, ez Jannajé, ez Józsefé, 25ez Mattitjáé, ez Ámószé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggajé, 26ez Mahaté, ez Mattitjáé, ez Simíé, ez Jószeké, ez Jódáé; 27ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtíélé, ez Nérié, 28ez Melkíé, ez Addíé, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré; 29ez Jósuáé, ez Elíézeré, ez Jórímé, ez Mattáté, ez Lévié, 30ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákímé; 31ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattattáé, ez Nátáné, ez Dávidé, 32ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné, 33ez Ammínádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Hecróné, ez Pérecé, ez Júdáé; 34ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré, 35ez Szerúgé, ez Reúé, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé, 36ez Kénáné, ez Arpaksadé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké; 37ez Metúselahé, ez Énóké, ez Járédé, ez Mahalalélé, ez Kénáné, 38ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.

KNB SZIT STL BD RUF KG