Keresés a Bibliában

23Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié, (Mát 1,16;13,55) 24Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, (Luk,3 7. 8.) 25Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié, 26Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé, (Mát 16,20; Márk 8,30) 27Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié, (Luk 18,31;24,7; Mát 16,21;17,22;20,18;26,57.67;27,34.35.50; Márk 8,31;9,31;10,33) 28Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré, (Luk 14,27; Mát 16,24; Márk 8,34) 29Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié, (Luk 17,33; Mát 10,38.39;16,25; Márk 8,35; Ján 12,25) 30Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé, (Mát 16,26; Márk 8,36) 31Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, (Luk 12,19; Mát 10,33; Márk 8,38.2Tim;2,12;Mát 16,27) 32Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné, (Ján 6,14.5Móz;18,18) 33Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé. (Ruth 4,18-22;1Móz 38,18.29.30) 34Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré, (1Móz 11,16) 35Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé, (Malak 3,1; Mát 3,11) 36Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé, (1Móz 5,32) 37Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné, (Ésa 56,7; Jer 7,11) 38Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené. (1Móz 1,26.27;1Móz 5,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG