Keresés a Bibliában

23Jézus mintegy harmincesztendős volt, amikor megkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Élié; 24ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, 25ez Mattatiásé, ez Ámoszé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié, 26ez Mahaté, ez Mattatiásé, ez Simeié, ez Jószeké, ez Jódáé; 27ez Jóhanané, ez Részáé, ez Zerubbábelé, ez Szealtielé, ez Nérié, 28ez Melkié, ez Addié, ez Kószamé, ez Elmadamé, ez Éré; 29ez Jézusé, ez Eliezeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié, 30ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljakimé; 31ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, 32ez Jesszéé, ez Óbedé, ez Bóászé, ez Szalmoné, ez Nahszóné, 33ez Aminadabé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszromé, ez Fáreszé, ez Júdáé; 34ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nachóré, 35ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Szelahé, 36ez Kenáné, ez Arpahsádé, ez Szemé, ez Nóéé, ez Lámeké; 37ez Metusaelé, ez Hénoché, ez Járedé, ez Mahalaleelé, ez Kenané, 38ez Enosé, ez Szeté, ez Ádámé; ez pedig Istené.

KNB SZIT STL BD RUF KG