Keresés a Bibliában

23Jézus, amikor tanítani kezdett, mintegy harminc esztendős volt. A fia volt, amint vélték, Józsefnek, ő pedig Hélié, ő Mattáté, 24ő Lévié, ő Melkié, ő Jannájé, ő Józsefé, 25ő Mattitjáé, ő Ámoszé, ő Náhumé, ő Heszlié, ő Naggájé, 26ő Maáté, ő Mattitjáé, ő Simié, ő Jószehé, ő Jódáé, 27ő Johanané, ő Reszáé, ő Zerubbábelé, ő Sealtielé, ő Nérié, 28ő Melkié, ő Addié, ő Koszámé, ő Elmadámé, ő Héré, 29ő Józsuéé, ő Eliézeré, ő Jórimé, ő Mattáté, ő Lévié, 30ő Simeoné, ő Júdáé, ő Józsefé, ő Jónámé, ő Eljakimé, 31ő Meleáé, ő Mennáé, ő Mattatáé, ő Nátáné, ő Dávidé, 32ő Izájé, ő Obedé, ő Boózé, ő Szálmoné, ő Nahsoné, 33ő Aminádábé, ő Adminé, ő Arámé, ő Ezroné, ő Fáreszé, ő Júdáé, 34ő Jákobé, ő Izsáké, ő Ábrahámé, ő Terahé, ő Náhoré, 35ő Szerugé, ő Regué, ő Pelegé, ő Héberé, ő Selahé, 36ő Kenané, ő Arfaxádé, ő Szemé, ő Noéé, ő Lámeké, 37ő Matuzsálemé, ő Hénoké, ő Járedé, ő Mahalalélé, ő Kenané, 38ő Énósé, ő Szeté, ő Ádámé, ő Istené.

KNB SZIT STL BD RUF KG