Keresés a Bibliában

A csodálatos kenyérszaporítás.

6 1Ezután Jézus átkelt a galileai tengeren, Tibériás taván. 2Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken művelt csodákat. 3Jézus fölment egy hegyre, s ott leült tanítványaival. 4Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. 5Mikor Jézus körültekintett és látta a hozzá tóduló nagy sokaságot, megkérdezte Fülöptől: Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” 6Ezt azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő maga tudta, mit akar tenni. 7Fülöp így felelt: „Kétszáz dénár árú kenyér sem elég, hogy csak valami kevés is jusson mindegyiknek.” 8Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére közbeszólt: 9„Van itt egy fiú öt árpakenyérrel és két hallal. De mi ez ennyinek?” 10„Telepítsétek le az embereket!” – szólt Jézus. Azon a helyen sok fű volt. Letelepedtek. A férfiak szám szerint mintegy ötezren voltak. 11Jézus akkor fogta a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy adott a halakból is, amennyit csak akartak. 12Miután jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: „Szedjétek össze a maradékot, hogy el ne vesszen.” 13Össze is szedték, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, ami az étkezők után maradt. 14Amikor az emberek látták, hogy Jézus csodát művelt, beszélni kezdtek róla egymás közt: „Bizonyosan ez a próféta, akinek el kell jönnie.” 15Amikor Jézus észrevette, hogy megindulnak feléje, hogy erőszakkal királlyá tegyék, visszavonult a hegyre egészen egyedül.

KNB SZIT STL BD RUF KG