Keresés a Bibliában

3 1Egyébként, testvéreim, örüljetek az Úrban!
Nem habozok, hogy magamat ismételjem, mert ez titeket megerősít. 2Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a „megmetéltektől”! 3Mi vagyunk ugyanis az igazán körülmetéltek, akik Isten Lelke által végezzük istentiszteletünket, büszkeségünk Krisztus Jézus, és Istenbe vetett bizalmunk alapja nem a testünk. 4Pedig én joggal bizakodhatnék a testben is.
Ha valaki úgy gondolja, hogy bizakodhat a testben, mennyivel inkább tehetném én. 5A nyolcadik napon körülmetéltek, Izrael népéből, Benjámin törzséből származom, héber a héberek közül. Ami a Törvényt illeti, farizeus; 6ami a vallásos buzgóságot, az Egyház üldözője, ami a Törvény szerinti igaz voltot, feddhetetlen. 7De arra jutottam, hogy ami számomra nyereség volt, azt Krisztus miatt veszteségnek tekintsem. 8Sőt mindent veszteségnek tartok Uram, Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretéhez képest. Miatta minden értékét veszítette a szememben, és mindent szemétnek tartok, csak hogy Krisztust elnyerjem, 9hogy hozzá tartozzam, nem a Törvény általi igaz mivolt okán, hanem a Krisztusba vetett hit által, vagyis az Istentől való, a hit alapján álló igaz mivolt okán; 10hogy megismerjem őt – feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést – azáltal, hogy egyre inkább hozzá hasonlóvá alakít halála, 11hogy, ha lehetséges, eljussak a halálból való feltámadásra.
12Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék, de igyekszem, hogy megragadjam, mert Krisztus Jézus is megragadott engem. 13Testvérek, én nem gondolom magamról, hogy már megragadtam, de egy biztos: felejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van. 14Igyekszem a cél felé, hogy elnyerjem Isten mennyei hívásának jutalmát, melyet Krisztus Jézusban adott.
15Akik tehát érettek vagyunk, így gondolkodjunk! Ha pedig valamit másképpen gondoltok, Isten majd megvilágosít benneteket. 16Mindenesetre amit elértünk, abban tartsunk ki!
17Testvérek, egységet alkotva legyetek követőim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy példánkon láttátok! 18Ugyanis sokan vannak – gyakran beszéltem róluk nektek, most pedig sírva mondom –, akik úgy viselkednek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. 19A végük a kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami szégyellnivaló, és minden gondjuk a földi dolgokra irányul. 20Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust, 21aki a mi nyomorult testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet