Keresés a Bibliában

4 1Kérve kérlek Isten színe előtt, és Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetele és uralma által: 2hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan! Feddj, ints, buzdíts minden türelemmel és tudománnyal. 3Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; 4elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. 5Te vigyázz mindenre, viseld el a szenvedéseket, végezd az evangélista dolgát, töltsd be szolgálatodat. 6Engem ugyanis már kiöntenek, mint italáldozatot, elköltözésem ideje közel van. 7A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. 8Készen vár már rám az igazságosság koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, sőt nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik sóvárogva várják az ő eljövetelét.
9Siess, jöjj hozzám mielőbb! 10Démász ugyanis elhagyott a világ szeretete miatt, és elment Tesszalonikibe, Kreszcensz Galáciába, Títusz pedig Dalmáciába. 11Egyedül Lukács van velem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el: jó hasznát tudom venni a szolgálatban. 12Tichikuszt elküldtem Efezusba. 13A köpenyemet, amelyet Troászban Karpusznál hagytam, arra jöttödben hozd magaddal, úgyszintén a könyveket is, de legfőképpen a pergameneket. 14A rézműves Alexander sok rosszat tett velem; az Úr majd megfizet neki tettei szerint. (Zsolt 62,13; 28,4) 15Te is óvakodj tőle, nagyon ellene szegült ugyanis szavainknak.
16Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki cserbenhagyott – ne tudassék be nekik! 17De az Úr mellém állt, és erőt adott nekem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam, s tudomást szerezzen róla az összes nemzet. Így megszabadultam az oroszlán torkából. (Zsolt 22,22) 18Az Úr megszabadít minden gonosz ármánytól, és meg fog menteni mennyei országa számára. Dicsőség neki mindörökkön örökké! Ámen!
19Köszöntsd Priszkát és Akvilát, azonkívül Oneziforosz házát. 20Erasztosz Korintusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam, betegen. 21Siess, hogy még a tél előtt ideérj!
Köszönt Eubulosz, Pudensz, Línusz, Klaudia és az összes testvér!
22Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet