Keresés a Bibliában

Befejezés

Gyűjtés a jeruzsálemi hívők számára.

16 1Ami pedig a szentek javára való gyűjtés illeti, ti is úgy tegyetek, amint Galácia egyházainak meghagytam. 2A hét első napján mindegyiktek tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor megérkezem. 3Amikor tehát odaérek, azokat, akiket alkalmasoknak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy adományotokat Jeruzsálembe vigyék. 4Ha pedig megéri, hogy én is elutazzam, akkor velem jönnek.

Útitervek.

5Hozzátok akkor megyek, amikor Makedóniát már bejártam – tudniillik Makedónián utazom keresztül. 6Nálatok esetleg megállapodom, talán a telet is ott töltöm, aztán kíséretet adhattok a további útra. 7Nem csak átutazóban szeretnélek látni titeket, ezért ha az Úr megengedi, remélem, hogy egy ideig nálatok maradhatok. 8Pünkösdig Efezusban maradok. 9Itt széles és sokat ígérő kapu tárult föl előttem, de az ellenfelem is sok. 10Mikor Timóteus odaérkezik, legyen rá gondotok, hogy zavartalanul maradhasson nálatok, mert az Úr ügyében fárad, akárcsak én. 11Senki le ne nézze, inkább kísérjétek el békével, hogy hozzám jusson. Várok rá a testvérekkel együtt. 12Ami pedig Apolló testvért illeti, nagyon kértem, hogy induljon hozzátok a testvérekkel, de semmiképpen sem akart most elmenni. Mihelyt ideje lesz, útra kel.

Befejező intelmek.

13Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, viselkedjetek férfiasan, legyetek erősek! 14Minden dolgotokat, szeretetben intézzétek. 15Még egy figyelmeztetés, testvérek: Ismeritek Sztefanász háza népét. Ő Achája zsengéje, aki a szentek szolgálatára adta magát. 16Álljatok rendelkezésére az ilyennek és mindannak, aki vele munkálkodik és fárad. 17Örülök, hogy Sztefanász, Fortunátusz és Ahaikusz megérkezett, mert távollétetekben pótoltak titeket, 18s az én lelkemet is, meg a tieteket is felüdítették. Becsüljétek meg az ilyeneket.

Üdvözletek.

19Ázsia egyházai köszöntenek titeket. Sokszor üdvözöl az Úrban Akvila és Priszka, akik vendégül látnak, meg a házukban lévő közösség. 20Minden testvér köszönt titeket. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 21Itt a saját kezű üdvözletem: Pál. 22Aki az Úr (Jézus Krisztust) nem szereti, legyen átkozott. Marána Tha. 23Az Úr Jézus (Krisztus) kegyelme legyen veletek. 24Szeretetem mindnyájatokkal Krisztus Jézusban. (Amen.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet