Keresés a Bibliában

Befejezés.

16 1Ami a szentek javára való gyűjtést illeti, ti is úgy járjatok el, amint Galácia egyházainak meghagytam. 2A hét első napján mindegyiktek tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor kelljen gyűjteni, ha majd megérkezem. 3Megérkezésem után azokat, akiket alkalmasnak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy adományotokat Jeruzsálembe vigyék. 4Ha pedig megéri, hogy én is elutazzam, akkor velem jönnek. 5Hozzátok akkor megyek, ha átjutok Macedónián. Macedónián ugyanis átutazom. 6Nálatok azonban, ha lehetne, maradni szeretnék egy ideig, talán a telet is ott töltöm, azután elkísérhettek további utamra. 7Mert nemcsak úgy átutazóban szeretnélek látni benneteket. Remélem ugyanis, hogy egy kis időt nálatok tölthetek, ha az Úr megengedi. 8Pünkösdig Efezusban maradok, 9mert széles és sokat ígérő kapu tárult fel előttem, de sok az ellenfelem is. 10Ha Timóteus megérkezik, tegyétek lehetővé, hogy zavartalanul ott maradhasson, hiszen az Úr ügyében fárad, akárcsak én. 11Senki ne becsülje le, inkább kísérjétek el békével, hogy hozzám eljusson. Mert várom a testvérekkel együtt. 12Ami pedig Apolló testvért illeti, ismételten kértem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel, de semmiképpen sem akar most útra kelni. Mihelyt ideje engedi, azonnal megy. 13Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek. 14Minden dolgotokat intézzétek szeretettel. 15Még arra kérlek testvérek: Ismeritek Sztefanász háza népét. Ő Achája első termése, aki a szentek szolgálatára adta magát. 16Álljatok rendelkezésére az ilyennek, és mindenkinek, aki vele munkálkodik és fárad. 17Örülök, hogy Sztefanász, Fortunátusz és Achaikusz megérkezett, mert távollétetekben pótolnak titeket, 18s lelkileg felüdítettek engem is, benneteket is. Becsüljétek meg az ilyeneket. 19Ázsia egyházai köszöntenek titeket, és sokszor üdvözölnek az Úrban Aquila és Priszka is, akik vendégül látnak a házukban összejövő egész egyházzal egyetemben. 20Minden testvér köszönt titeket. Köszöntsétek egymást szent csókkal! 21Ez a saját kezű üdvözletem: Pál. 22Aki az Urat nem szereti, átkozott legyen! Marana tha! 23Urunk, Jézus (Krisztus) kegyelme legyen veletek! 24Szeretettel vagyok mindnyájatok iránt, Krisztus Jézusban.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet