Keresés a Bibliában

16 1Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy tegyetek, ahogy azt Galácia egyházainak rendeltem. 2A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor kelljen gyűjteni, amikor megjövök! 3Amikor megérkezem, ajánlólevéllel elküldöm azokat, akiket alkalmasnak találtok, hogy adományotokat Jeruzsálembe vigyék. 4Amennyiben helyénvaló, hogy én is elmenjek, velem együtt fognak jönni.
5Hozzátok pedig akkor jövök, ha végigmentem Makedónián. Mert Makedónián átutazom, 6de nálatok talán ott is maradok, vagy át is telelek, hogy ti indítsatok útnak, ahová majd megyek. 7Nemcsak átutazóban akarlak látni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi. 8De pünkösdig Efezusban maradok, 9mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem, és az ellenfél is sok.
10Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen rá gondotok, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én! 11Tehát senki se nézze le! Indítsátok útnak békével, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt!
12Ami pedig Apolló testvért illeti, nagyon kértem őt, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, de szilárd volt elhatározásában, hogy most nem megy. Majd szerét ejti, mihelyt alkalma lesz rá.
13Vigyázzatok, álljatok szilárdan a hitben, legyetek bátrak, legyetek erősek! 14Minden, amit tesztek, szeretetben történjék!
15Még valamit kérek tőletek, testvérek. Tudjátok, hogy Sztephanász háza népe Akhaia zsengéje, és a szentek szolgálatára odaadóan fáradoznak. 16Ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt dolgoznak és fáradoznak! 17Örülök Sztephanász, Fortunatus és Akhaikosz megérkezésének. Ők távollétetekben pótolnak majd benneteket, 18mert felüdítették mind az én lelkemet, mind a tiéteket. Becsüljétek meg az ilyen embereket!
19Köszöntenek titeket Ázsia egyházai. Sokszor köszönt titeket az Úrban Aquila és Priscilla a házuknál levő gyülekezettel együtt. 20Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal! 21Köszöntésemet saját kezemmel írom: Pál.
22Aki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Marana tha! 23Az Úr Jézus kegyelme veletek! 24Szeretetem legyen mindnyájatokkal Krisztus Jézusban!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet