Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

KNB 10 SZIT 26 STL 2 BD 9 RUF 14 KG 11

Találatok a szövegekben

„A szmirnai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt, de életre kelt: Levél a szmirnai egyháznak. »
Eleáza fia Sziszmáj, Sziszmáj fia Sallum, »
Amikor Ézsau 40 éves volt, feleségül vette Jehuditot, a hettita Beeri lányát és Bászmát, a hettita Elon leányát. »
továbbá Bászmátot, Izmael lányát, Najobot húgát. »
Ada szülte Ézsaunak Elifázt, Bászmát szülte Reuelt, »
Ézsau fiainak utódai: Elifáz, Adának, Ézsau feleségének a fia. Reuel, Bászmátnak, Ézsau feleségének a fia. »
Reuel fiai ezek: Nachat, Szerách, Samma és Misza. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének utódai. »
Reuelnek, Ézsau fiának fiai a következők: Nachat törzsfő, Szerách törzsfő, Samma törzsfő és Misza törzsfő. Ezek azok a törzsfők, akik Reueltől származtak, Edom földjén. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének fiai. »
Ne legyetek igazságtalanok az ítélkezésben, a hosszmérték, a súlymérték és az űrmérték használatában. »
Achimaac Naftaliban; ő is Salamonnak egyik lányát vette feleségül, Baszmatot; »
a bachurimi Aszmavet, a saalboni Eljachba, »
a fejük, Achiezer és Joás, a gibeai Hasemaa fiai; Jeziel és Pelet, Aszmavet fia Beracha és Jehu Anatotból; »
Az ő feladatuk volt, hogy gondoskodjanak a kitett kenyerekről, továbbá az ételáldozathoz, a kovásztalan kenyerekhez, a serpenyőben készített és kevert lepényekhez szükséges lisztről, végül az összes űr­ és hosszmértékről. »
Azután Jechiel, Azarja, Nachat, Azael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jiszmachija, Machát, Benaja voltak a felügyelők Konanjának és testvérének, Siminek a keze alatt. Így rendelte ugyanis a király és Azarja, a templom elöljárója. »
Mikor megmenekül, akkor feleszmél, s csodálkozik, hisz nem volt mit félnie. »
hogy ment a sorotok? Ha valaki húszmérőnyi rakásért ment, csak tízmérőnyit talált. Ha valaki a sajtóhoz ment, hogy ötven korsóval sajtoljon, csak hússzal töltött meg. »
Akkor az apa ráeszmélt, hogy épp ebben az órában történt, hogy Jézus azt mondta neki: „Él a fiad.” És hívő lett egész házanépével egyetemben. »
Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla. »
Azt hitte, testvérei ráeszmélnek, hogy az Isten az ő keze által ad majd nekik szabadulást, de nem fogták fel. »
Amikor Péter föleszmélt, megszólalt: „Most már csakugyan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes kezéből, s abból, amire a zsidó nép számított.” »
Mihelyt feleszmélt, elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának a házába, ahol sokan voltak együtt és imádkoztak. »
De amikor a tanítványok köréje gyűltek, eszméletre tért, és visszament a városba. »
A szüzesség eszménye. »
Eszményed az a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. »
megszólalt egy hang: „Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodiceába.” »

Találatok a szövegben 20 találat

Krónikák I. könyve (Szent István Társulati Biblia)
 • 2 40Eleáza fia Sziszmáj, Sziszmáj fia Sallum,
 • 11 33a bachurimi Aszmavet, a saalboni Eljachba,
 • 12 3a fejük, Achiezer és Joás, a gibeai Hasemaa fiai; Jeziel és Pelet, Aszmavet fia Beracha és Jehu Anatotból;
 • 23 29Az ő feladatuk volt, hogy gondoskodjanak a kitett kenyerekről, továbbá az ételáldozathoz, a kovásztalan kenyerekhez, a serpenyőben készített és kevert lepényekhez szükséges lisztről, végül az összes űr­ és hosszmértékről.
Teremtés könyve (Szent István Társulati Biblia)
 • 26 34Amikor Ézsau 40 éves volt, feleségül vette Jehuditot, a hettita Beeri lányát és Bászmát, a hettita Elon leányát.
 • 36 3továbbá Bászmátot, Izmael lányát, Najobot húgát. 4Ada szülte Ézsaunak Elifázt, Bászmát szülte Reuelt, 10Ézsau fiainak utódai: Elifáz, Adának, Ézsau feleségének a fia. Reuel, Bászmátnak, Ézsau feleségének a fia. 13Reuel fiai ezek: Nachat, Szerách, Samma és Misza. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének utódai. 17Reuelnek, Ézsau fiának fiai a következők: Nachat törzsfő, Szerách törzsfő, Samma törzsfő és Misza törzsfő. Ezek azok a törzsfők, akik Reueltől származtak, Edom földjén. Ezek Bászmátnak, Ézsau feleségének fiai.
Leviták könyve (Szent István Társulati Biblia)
 • 19 35Ne legyetek igazságtalanok az ítélkezésben, a hosszmérték, a súlymérték és az űrmérték használatában.
Királyok I. könyve (Szent István Társulati Biblia)
 • 4 15Achimaac Naftaliban; ő is Salamonnak egyik lányát vette feleségül, Baszmatot;
Krónikák II. könyve (Szent István Társulati Biblia)
 • 31 13Azután Jechiel, Azarja, Nachat, Azael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jiszmachija, Machát, Benaja voltak a felügyelők Konanjának és testvérének, Siminek a keze alatt. Így rendelte ugyanis a király és Azarja, a templom elöljárója.
Sirák fia könyve (Szent István Társulati Biblia)
 • 40 7Mikor megmenekül, akkor feleszmél, s csodálkozik, hisz nem volt mit félnie.
Aggeus könyve (Szent István Társulati Biblia)
 • 2 16hogy ment a sorotok? Ha valaki húszmérőnyi rakásért ment, csak tízmérőnyit talált. Ha valaki a sajtóhoz ment, hogy ötven korsóval sajtoljon, csak hússzal töltött meg.
János evangéliuma (Szent István Társulati Biblia)
 • 4 53Akkor az apa ráeszmélt, hogy épp ebben az órában történt, hogy Jézus azt mondta neki: „Él a fiad.” És hívő lett egész házanépével egyetemben.
 • 12 16Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla.
Apostolok Cselekedetei (Szent István Társulati Biblia)
 • 7 25Azt hitte, testvérei ráeszmélnek, hogy az Isten az ő keze által ad majd nekik szabadulást, de nem fogták fel.
 • 12 11Amikor Péter föleszmélt, megszólalt: „Most már csakugyan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes kezéből, s abból, amire a zsidó nép számított.” 12Mihelyt feleszmélt, elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának a házába, ahol sokan voltak együtt és imádkoztak.
 • 14 20De amikor a tanítványok köréje gyűltek, eszméletre tért, és visszament a városba.
Korintusiaknak írt I. levél (Szent István Társulati Biblia)
 • 7 25A szüzesség eszménye.
Timóteusnak írt II. levél (Szent István Társulati Biblia)
 • 1 13Eszményed az a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál.
Jelenések könyve (Szent István Társulati Biblia)
 • 1 11megszólalt egy hang: „Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodiceába.”
 • 2 8Levél a szmirnai egyháznak. „A szmirnai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt, de életre kelt: