Keresés a Bibliában

79 (78). ZSOLTÁR. A NÉP GYÁSZÉNEKE

79 1(Aszaf zsoltára.) Uram, pogányok törtek be örökségedbe, szent templomodat meggyalázták. Jeruzsálemet romhalmazzá tették. 2Szolgáid testét prédául vetették az égi madaraknak, híveid húsát a föld vadjainak. 3Jeruzsálem körül ontották vérüket, mint a vizet, és nem akadt senki, hogy eltemesse őket. 4Szomszédainknak szitok tárgya lettünk, csúfság és nevetség azoknak, akik körülöttünk laknak. 5Meddig még Uram? Örökre haragudni akarsz? Meddig izzik még bosszúd, mint a tűz? 6Öntsd ki haragod a pogányokra, akik nem ismernek, az országokra, amelyek neved nem tisztelik, 7amiért Jákobot eltiporták s lakóhelyét pusztasággá tették. 8Atyáink bűneit ne rajtunk torold meg, siess elénk irgalmaddal, mert egészen nyomorultak lettünk. 9Neved dicsőségéért ments meg minket, Istenünk, szabadítónk! Bocsásd meg, Urunk, bűneinket, ments meg minket a nevedért! 10Miért mondják a pogányok: „Hol van hát Istenük?” Szemük előtt legyen nyilvánvaló bosszúd a pogányokon, szolgáid véréért, amit kiontottak. 11Hatoljon fel hozzád a foglyok nyögése, szabadítsa ki erős karod a halálra szántakat! 12Szomszédainknak add vissza hétszeresen a gyalázatot, amellyel illettek, Uram!

80 (79). ZSOLTÁR

13Mi pedig, a te néped és nyájad juhai, magasztalni fogunk mindörökké, s nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár