Keresés a Bibliában

EMLÉKEZÉS IZRAEL MÚLTJÁRA

77 1(A karvezetőnek a „Jedutun” szerint – Aszaf zsoltára.) 2Istenhez száll szavam, hozzá kiáltok, Istenhez száll szavam, hogy meghallgasson. 3Keresem az Urat a szorongatás napján; éjszaka szüntelen hozzá emelem a kezem, lelkemnek nincs vigasztalása. 4Istenre gondolok és sóhajtozom, róla elmélkedem, és eleped a lelkem. 5Szemem nyitva tartod, nyugtalan vagyok, s nem tudok szólni. 6Régmúlt napokra kell gondolnom, 7a hajdani évekre emlékezem. Az éj óráiban töprengek szívemben, gondolkodom, fürkészi a lelkem: 8„Eltaszít az Isten egyszer s mindenkorra? Nem lesz már soha irgalmas? 9Kegyelme örökre elveszett? Elenyészett a minden nemzedéknek adott ígéret? 10Isten elfeledte volna a jóságát? Bezárta irgalmát haragjába?” 11S így szólok: „Az a bánatom, hogy a Magasságbeli jobbja megváltozott.” 12Emlékezem az Úr tetteiről, gondolkozom a hajdani csodákról. 13Minden művedet megfontolom, minden tettedet mérlegelem. 14Isten, szent a te utad! Hol van olyan Isten, mint a mi Istenünk, olyan fölséges? 15Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, a pogányok előtt is feltártad hatalmadat. 16Erős karral megszabadítottad népedet, Jákob és József fiait. 17A vizek láttak téged, Istenem, a vizek láttak és megborzadtak, a hullámok a mélységekig megremegtek. 18A felhők bőven öntötték a vizet, a felhők megdördültek, nyilaid szétrepültek. 19Mennydörgésed visszhangzott a forgószélben, villámaid beragyogták az egész földet, a föld megingott és megremegett. 20Utad átvitt a mély tengeren, ösvényeid átszelték a nagy vizeket, s lábadnak nyoma nem volt látható. 21Mint egy nyájat, néped úgy vezetted Mózes és Áron kezével.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár