Keresés a Bibliában

Isten vezeti népét

77 1A karvezetőnek. Iditun szerint. Ászáf zsoltára.
2Hangosan kiáltok az Úrhoz,
hangosan kérem Istent, hogy figyeljen rám.
3Szorongatásom napján Istent keresem,
éjjel is hozzá emelem kezeimet: nem lankadnak el.
Nem akar megvigasztalódni a lelkem.
4Sóhajtozom, ha Istenről elmélkedem,
eleped a lelkem, ha rá gondolok.

5Szememet ébren tartod,
nyugtalan vagyok, beszélni sem tudok.
6A hajdani időkre gondolok,
a régmúlt esztendők járnak eszemben.
7Szívem elmélkedik éjszaka,
gondolkodom és töpreng a lelkem.

8Vajon örökre elvet Isten,
s nem kegyelmez többé?
9Végleg elfogyott irgalma,
elmarad nemzedékről nemzedékre szálló ígérete?
10Elfelejtette Isten a könyörületességet,
vagy haragjában visszatartja irgalmát?

11Így szóltam: »Az az én bajom,
hogy megváltozott a Fölségesnek jobbja.«
12Megemlékezem az Úr cselekedeteiről,
megemlékezem csodáidról,
amelyeket kezdettől műveltél.
13Elmélkedem minden műveden,
és végzéseiddel foglalkozom.

14Isten, szentséges a te utad;
Ki olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk?
15Te vagy az Isten! Te csodákat művelsz,
megmutattad a népeknek hatalmadat.
16Karoddal megváltottad népedet,
Jákob és József fiait.

17Láttak téged, Isten, a vizek,
láttak téged a vizek és remegtek,
és reszkettek a mélységek.
18A felhők ontották a vizet,
megzendültek a fellegek, nyilaid repültek.
19Mennydörgésed zengett a forgószélben,
villámaid beragyogták a földkerekséget,
rengett a föld és remegett.

20Tengeren vitt át utad,
nagy vizeken vezetett át ösvényed
és lábad nyoma nem volt látható.
21Mint juhnyájat vezetted népedet
Mózes és Áron kezével.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF