Keresés a Bibliában

73 (72). ZSOLTÁR. ÖRÖK VISSZAFIZETÉS

73 1(Aszaf zsoltára.) Milyen jó az Isten az igazakhoz, az Úr mindazokhoz, akiknek tiszta a szívük! 2Lábam mégis majdnem megtántorodott, lépteim csaknem ingadozók lettek. 3Irigység fogott el a gonoszakkal szemben, látva, mily jól megy soruk a bűnösöknek. 4Nem gyötri őket a szenvedés, testük egészséges és erővel teli. 5A halandók bajából nem éreznek semmit, másoknak kínjait nem ismerik. 6A gőg úgy övezi őket, mint lánc a nyakat, s mint a ruha, fedi őket az erőszak. 7A gonoszság a hájukból nő ki, s a szívükből csap ki az álnokság. 8Gúnyolódnak, s gonosz minden szavuk, hetykén fenyegetőznek hatalmukkal. 9Káromló szavuk még az eget is célba veszi, nyelvük arcátlanul sérteget a földön. 10S népem fut utánuk, mohón szürcsöli áradó vizüket. 11Így szólnak: „Hogyan tudná az Isten, hogy szerezne róla tudomást a Magasságbeli?” 12Lám, ilyenek a bűnösök: növelik hatalmukat és élnek háborítatlanul. 13Hiába volt hát, hogy tisztán megőriztem a szívem, hiába, hogy bár ártatlan voltam, mostam a kezem? 14Hiszen folyton rajtam van az ostor, minden reggel újra ér a csapás. 15Ha azt gondolnám: „Úgy beszélek, mint ők”, megtagadnám fiaid nemzetségét. 16Elmélkedtem hát, hogy kifürkésszem, de túlontúl fárasztónak látszott, 17míg be nem hatoltam az Isten titkába, s meg nem értettem: a végüket kell néznem. 18Valóban ingatag talajra állítottad, és romlásba döntöd őket. 19Milyen hirtelen összeestek, végük lett, az ijedség elvitte őket. 20Ahogy az ébredő elűzi az álomképet, Uram, úgy tünteted el árnyképüket, amikor fölkelsz. 21Amikor elkeseredett a lelkem, amikor a szívem vérzett: 22akkor balga voltam, józanság híján, akár a barom, olyan voltam színed előtt, 23de most már mindig nálad maradok, hiszen megfogtad jobbomat. 24Szándékod szerint vezetsz majd engem, s végül fölveszel a dicsőségbe. 25Különben kim lenne a mennyben? De ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. 26Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem örökre az Isten. 27Lám, elvesznek, akik elszakadnak tőled, megsemmisíted mind, akik hűtlenül elhagynak.

74 (73). ZSOLTÁR

28Nekem jó az Istenhez tartozni: Az Úrban találok menedéket, hogy hirdessem minden tettedet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár