Keresés a Bibliában

72 (71). ZSOLTÁR. A MEGÍGÉRT KIRÁLY

72 1(Salamontól.) Ítéletedet, Isten, bízd a királyra, jogaidat ruházd a király fiára: 2kormányozza igazságosan népedet, méltányosan szegényeidet. 3A hegyek és halmok hozzanak békét a népnek! Igazságosan 4ítélkezik az alacsony sorsúak fölött, és segíti a szegények fiait, az erőszakost azonban megtöri. 5Élni fog minden nemzedéken át, amíg a nap süt és világít a hold. 6Úgy száll le, mint eső a mezőre, mint a záporeső, amely átitatja a földet. 7Napjaiban az igazságosság virágzik, a béke teljessége, amíg csak el nem tűnik a hold. 8Uralkodni fog tengertől tengerig, a nagy folyótól a föld határáig. 9A puszta lakói leborulnak előtte, ellenségei megcsókolják a földet. 10Tarsis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, Sába és Séba királyai adományokkal közelednek. 11A föld minden királya meghódol előtte, és minden nép szolgál neki. 12Megváltja a szegényt, aki hozzá kiált, az elhagyottat, akin senki sem könyörül. 13A kicsit és a gyöngét felkarolja, megmenti a szegények életét. 14Megszabadítja őket az erőszaktól és az igától, vérük drága a szemében. 15[Éljen hát, Sába aranyát adják oda neki!] Imával köszöntik és áldják mindörökké. 16Gabona árassza el a földet a hegyek csúcsáig, gyümölcs teremjen bőségben, mint a Libanonon, legyen virág is annyi, mint a gyom a földön! 17Neve áldott lesz mindörökre, neve fennmarad, ameddig csak világít a nap. Benne áldást nyer minden törzs a földön, boldognak hirdetik mind a népek. 18Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki egyedül vitt véghez csodát; 19áldott legyen örökre fönséges neve, az egész föld legyen dicsőségével telve! Úgy legyen! Úgy legyen! 20[Vége Izáj fia, Dávid imájának.]

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár