Keresés a Bibliában

72 1Salamoné.
Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. (1Kir 3,9) 2Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. (2Sám 8,15; Péld 31,8.9) 3Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. (1Kir 4,21.24.25;9,4-7) 4Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. (1Kir 3,16-27) 5Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. (1Krón 21,15) 6Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet. 7Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold. 8És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. (1Kir 4,21.24) 9Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. (Zsolt 121,6-8) 10Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé. (1Kir 9,11.14;10,1.10.24.25; Ésa 60,6) 11Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. (Luk 4,9-12) 12Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője. (Jób 5,22) 13Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja; (Zsolt 9,11) 14Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében. (Zsolt 50,15) 15És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. (Zsolt 34,13.14) 16Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. (1Kir 4,20.25) 17Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt. (Zsolt 91,14;147,1) 18Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül! (Zsolt 59,17) 19Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen! 20Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár