Keresés a Bibliában

72 1Salamoné.
Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.
2Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.
3Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.
4Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.
5Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre.
6Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.
7Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.
8És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig.
9Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.
10Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.
11Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.
12Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője.
13Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja;
14Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.
15És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon.
16Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.
17Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.
18Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül!
19Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!
20Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF