Keresés a Bibliában

71 (70). ZSOLTÁR. ÖREGEDŐ EMBER IMÁJA

71 1Uram, hozzád menekülök, ne hagyj soha szégyent vallanom! 2Igazságodban ments meg, szabadíts meg! Fordítsd felém füled és siess segítségemre! 3Légy megmentő sziklám, erős váram! Valóban te vagy sziklám és váram. 4Istenem, ments meg engem a gonoszok kezétől, a bűnösök és hatalmaskodók öklétől! 5Mert te vagy, Istenem, bizodalmam, Uram, te vagy reményem ifjúságom óta. 6Anyám méhétől fogva veled tartottam, anyám ölétől kezdve te voltál osztályrészem, mindig tebenned bizakodtam. 7Csodálat tárgya lettem sokak szemében, hisz hatalmas gyámolom te vagy. 8Szám tele volt dicséreteddel, egész nap tele dicsőítéseddel. 9Öregkoromban se taszíts el magadtól, akkor se hagyj el, ha erőm elfogy! 10Ellenségeim úgyis megszólnak, szemmel tartanak, ellenem beszélnek. 11Azt mondják: „Elhagyta az Úr, űzzétek, fogjátok el, hisz senki sincs már, aki pártját fogná!” 12Istenem, ne maradj távol tőlem, Uram, siess segítségemre! 13Valljanak szégyent, kik vesztemre törnek, és pusztuljanak el! Akik bajt hoznak rám, azokat érje szégyen és gyalázat! 14Én azonban mindig reménykedem, és mindennap gyarapítom dicséreted. 15Szám hirdeti igazságosságodat, naphosszat segítségedet. 16Eljövök az Úr erejében, és csak a te tetteidet dicsőítem. 17Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, még ma is csodáidról emlékezem. 18De öregkoromra, aggságomban se hagyj el, Istenem! Hadd hirdessem e nemzedéknek karodat, és minden utódomnak hatalmadat, 19és igazságosságodat, Istenem, amely fölér az égig! Nagy dolgokat vittél véghez; ki olyan, mint te, Istenem? 20Sok kemény terhet raktál rám, de újra életet adsz, és kiemelsz a földnek mélyéből. 21Állítsd helyre híremet és engedd, hogy újra megvigasztalódjam. 22S hűségedet, Uram, zeneszóval magasztalom, Izrael Szentje, hárfán játszom neked. 23Ajkam örül, amikor neked énekelek, s lelkem ujjong, mert megváltottad. 24Naphosszat áldja nyelvem igazságosságodat, mert szégyen érte s gyalázat azokat, akik vesztemet akarták!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár