Keresés a Bibliában

A MINDENHATÓ HIMNUSZA

147 1(Alleluja!) Áldjátok az Urat, mert jó neki énekelni, Istenünknek kedves a dicsőítés! 2Az Úr újjáépíti Jeruzsálemet, a szétszórt Izraelt összegyűjti. 3Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. 4A csillagokat számon tartja, mindegyiket nevén szólítja. 5Nagy az Úr, ereje hatalmas, és bölcsessége mérhetetlen. 6Az Úr fölemeli a megalázottakat, de a gonoszokat földre tiporja. 7Énekeljetek az Úrnak és adjatok neki hálát! Játsszatok hárfán Istenünknek, 8aki az eget felhővel borítja, és esőt juttat a földnek! A hegyeken füvet sarjaszt, és növényeket az emberek javára. 9Ellátja táplálékkal az állatokat, a rikácsoló hollófiakat. 10Nem a ló erejében telik öröme, nem leli tetszését a harcos izmaiban. 11Azok tetszenek az Úrnak, akik félik őt, akik bíznak jóságában és kegyelmében. 12Jeruzsálem, áldd az Urat, Sion, magasztald a te Istenedet! 13Kapuid zárait megerősítette, s megáldotta benned fiaidat. 14Határaidat békében elrendezte, s a búza javával táplált téged. 15Ítéletet küld a földre, szava gyorsan odaér. 16Havat ad, mintha gyapjú hullna, a deret úgy hinti, mint a hamut. 17A jégesőt úgy szórja, mint a morzsát, s faggyal dermeszti meg a vizeket. 18Szava elhangzik, és olvadni kezd, feltámad a szél, és folynak a vizek. 19Szavát kihirdette Jákobnak, igazságát és törvényét Izraelnek. 20Egyetlen néppel sem tett így, senki másnak nem hirdette ki törvényeit.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár