Keresés a Bibliában

147

1ALLELUJA.
Dicsérjétek az Urat, mert jó neki zengeni,
gyönyörűség hirdetni Istenünk dicséretét.

2Felépíti az Úr Jeruzsálemet,
egybegyűjti Izrael szétszórtjait.

3Meggyógyítja a megtört szívűeket,
sebeiket bekötözi.

4A csillagoknak sokaságát megszámlálja,
és nevén szólítja valamennyit.

5Nagy a mi Urunk, nagy az ő hatalma,
nincs határa bölcsességének.

6Fölkarolja az Úr a szelídeket,
de a bűnösöket porig alázza.

7Énekeljetek az Úrnak hálaadással,
Istenünknek lanttal zengjetek.

8Ő borítja el felhőkkel az eget,
és készít esőt a földnek.
Ő sarjaszt füvet a hegyeken,
és növényeket az emberek hasznára.

9Ő ad enni az állatoknak,
a hozzá kiáltó hollófiókáknak.

10Nem a ló erejében telik kedve,
sem a férfi lábszárában öröme.

11Azokban leli örömét az Úr, akik félik őt,
azokban akik irgalmában bíznak.

12Dicsérd az Urat, Jeruzsálem,
Dicsérd Sion, Istenedet,

13Mert ő erőssé teszi kapuid zárait,
megáldja benned fiaidat.

14Békességet ad határaidnak,
és a búza javával lakat jól téged.

15Elküldi szavát a földre,
igéi gyorsan futnak.

16Olyan havat ad, mint a gyapjú,
és mint a hamut, szórja a zúzmarát.

17Mint a morzsát, úgy hullatja jegét,
ki tudja hidegét elviselni?

18De ha elküldi igéjét, felolvasztja azokat,
a szele fúj, és folynak a vizek.

19Kihirdeti igéjét Jákobnak,
törvényeit és rendeleteit Izraelnek.

20Nem tett így egyetlen nemzettel sem,
nem ismertette meg őket rendeleteivel.
ALLELUJA!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

147,1 Himnusz a fogság utáni közösség istentiszteletéből. Motívumait és fordulatait főleg a prófétai könyvekből meríti. A görög és a latin szövegben két zsoltár (146,1-11; 147,1-9)

147,2 Közvetlenül összekapcsolja Isten működését Izrael történetében Isten teremtő erejével.

147,6 Vö. Lk 1,52

Előző zsoltár Következő zsoltár