Keresés a Bibliában

A gonoszok pusztulása

16 1Mit sem érő utódtól ne kívánj sokat, ne örülj fiaidnak, ha semmirekellők. 2Bármily nagy a számuk, ne légy büszke rájuk, ha az Úr félelme nem lakozik bennük. 3Ne hagyatkozz arra, hogy életben vannak, s ne reménykedj abban, hogy milyen sorsuk lesz, mert jobb, ha csak egy van, mint ha ezer volna, s gyermektelenül meghalni, mint rossz sarjat hagyni. 4Egyetlen értelmes ember egész várost benépesít, de az istentelen nemzetség elpusztul. 5Sok efféle dolgot látott már a szemem, a fülem pedig még különbeket is hallott: 6Az istentelenek hadába mart a tűz, harag lángolt fel a hitvány banda ellen. 7Nem tűrte el a régmúlt idők gigászait, akiket hűtlenségbe vitt az erejük. 8Nem kímélte meg a várost, ahol Lót lakott; fennhéjázásukat iszonyattal nézte. 9Nem irgalmazott a romlott nemzetségnek, amelyet bűnéért elűztek birtokából. 10Ugyanígy a hatszázezer gyalogosnak sem, akit elpusztított szíve keménysége. 11Hát még ha az ember maga nyakaskodik, csodaszámba menne, ha meg nem bűnhődnék. Nála az irgalom és nála a harag, ő bocsát meg és ő árasztja ki haragját. 12Amilyen nagy az irgalma, annyira fenyít is, a tettei szerint ítél meg mindenkit. 13Zsákmányával nem tud elszökni a gonosz, a jámborok reménye nem hiúsul meg. 14Szabad folyást enged irgalmasságának; a tettei szerint fizet mindenkinek.

Biztos igazságszolgáltatás

17Ne mondd: „Elrejtőzöm, nem talál meg az Úr; fent a magasságban ki törődik velem? A nagy tömegben észre sem vesznek, mit számítok a nagy mindenségben?” 18Látod, az ég és az egeknek az ege, a föld és az óceán reszket látogatásakor. 19A hegyek csúcsai s a föld alapjai megrendülnek, ha csak rájuk tekint. 20De nemigen gondol erre az ember; ugyan ki ügyel útjaira? 21Maga a vihar is láthatatlan marad, művei nagy része titokban megy végbe. 22„Az igaz tetteit ki nyilvánítja ki? És ki várja őket? – Messze a szövetség.” 23Csak az állít ilyesmit, akinek nincs esze, becsapott embernek van ilyen ötlete.

Az ember a teremtett világban

24Fiam, hallgass rám és tanuld a tudományt, fordíts figyelmet a szavaimra. 25Megfontoltan adom elő a tanítást, tudásomat gonddal tárom fel előtted. 26Amikor az Isten műveit alkotta, s feladatát mindnek kezdettől kitűzte, 27egyszer s mindenkorra elrendezte őket, a kezdet kezdetétől a távoli jövőig. Nem nélkülöznek és nem is fáradnak el, nem lanyhulnak el működésük közben. 28Egyik sem ütközik össze a másikkal, egy sem engedetlen a szava iránt. 29Ezek után az Úr lenézett a földre, és a javaival telis-tele rakta. 30Színét sok élővel benépesítette s így rendelte: térjen mind vissza a földbe.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet