Keresés a Bibliában

17 1Az embert is földből teremtette az Úr, s azt akarja, hogy oda újra visszatérjen. 2Pontosan kimérte napjainak számát, megszabta idejét, s a földön minden lény urává tette. 3Felruházta őket saját erejével, saját képmására teremtette őket. 4Minden élő előtt félelmessé tette, az állatok s madarak urává rendelte. 6Ő alkotta száját, nyelvét, szemét, fülét, s hogy gondolkodjék, szívet adott neki. 7Eltöltötte őket érteni tudással, s megmutatta nekik, mi a jó, mi a rossz. 8Saját maga szemét helyezte szívükbe, hogy feltárja nekik művei nagyságát. 10Azért, hogy szent nevét magasztalják, és tovább hirdessék művei nagyságát. 11Megajándékozta őket tudománnyal, s birtokukba adta az élet törvényét. 12Megegyezett velük örök szövetségben, s kinyilatkoztatta nekik döntéseit. 13Látták a szemükkel fényes dicsőségét, és hallották fülükkel hatalmas hangját. 14„Kerüljetek – így szólt – minden gonoszságot”, és rendet teremtett ember s ember között.

Az isteni bíró

15Az útjaik mindig előtte vannak, nincsenek elrejtve a szeme elől. 17Fejedelmet adott minden egyes népnek, de Izrael népe az Úr osztályrésze. 19Világosak, mint a nap, előtte tetteik, szemét állandóan útjaikon tartja. 20Nincsenek elrejtve botrányos tetteik, és ott van minden bűnük az Úr előtt. 22Mint a pecsétgyűrűt, őrzi jótettedet, mint szemevilágát, az ember jóságát. 23Egy nap majd fölkel és megfizet nekik, fejenként kiosztja, amit érdemelnek. 24A bűnbánóknak megnyitja a visszatérés útját, s bátorítja, akik reményüket vesztették.

Felhívás a megtérésre

25Térj meg az Úrhoz és hagyj fel a bűnnel, esedezz az Úrhoz, s többé ne bántsd meg. 26Térj a Fölségeshez, hagyd a törvénysértést, gyűlölj mindenféle utálatos dolgot. 27Ki dicséri Istent lent az alvilágban az élők helyett, kik zengik dicséretét? 28Halott ajkán, aki nincs, elhal a dicséret, csak aki él s egészséges, az dicsérheti Istent. 29Milyen nagy az Úrnak irgalmassága, könyörülete azok iránt, akik hozzátérnek! 30Hiszen nem lehet meg minden az emberben, mert az ember fia nem halhatatlan. 31Napnál mi fényesebb? S az is elsötétül; csak gonosz lehet, amit a test és vér kigondol. 32Az ég seregeit is szemügyre veszi, hát akkor az embert, aki csak por és hamu.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet