Keresés a Bibliában

15 1Így tesz mind, aki az Urat féli: eljut a bölcsességre a törvény ismerője. 2Elébe siet, mint egy édesanya, mint ifjú feleség, úgy fogadja. 3Az értelem kenyerével eteti és a bölcsesség vizét nyújtja neki italul. 4Reá támaszkodik, s nem inog meg lába, benne reménykedik és nem csalatkozik. 5Felmagasztalja a többi ember fölé, a gyülekezetben kinyitja a száját. 6Az örömöt és az ujjongás koszorúját elnyeri, és örök hírnévvel ajándékozza meg. 7A közönségesek nem veszik birtokba, az istentelenek soha nem láthatják. 8Elérhetetlenül messze van a gőgtől, s hazug embereknek nem jut az eszükbe. 9Dicsérete nem illik az istentelen szájába, akinek az Úr nem adott rá megbízatást. 10A bölcs ajka dicsőítő éneket zeng majd, és maga az Úr fogja vezényelni.

Az ember szabadsága

11Ne mondd: „A bűnöm az Úrtól származik”, mert ő nem hoz létre semmit, amit gyűlöl. 12Ne mondd: „Bukásomat neki köszönhetem”, mert gonosz emberre neki nincs szüksége. 13Az Úr gyűlöl mindent, ami rossz, s azok sem szeretik, akik őt tisztelik. 14Ő teremtette a kezdet kezdetén az embert, és saját döntése hatalmába adta. 15Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. 16Eléd öntötte a tüzet és a vizet, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed. 17Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának. 18Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát mindent. 19Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. 20Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet