Keresés a Bibliában

11Erre otthagyta az ördög és angyalok jöttek a szolgálatára. 13Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére.

KNB SZIT STL BD RUF KG