Keresés a Bibliában

11Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki.
13Elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengermenti Kafarnaumban, Zebulon és Naftali határában,

KNB SZIT STL BD RUF KG