Keresés a Bibliában

11Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. 13Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén,

KNB SZIT STL BD RUF KG