Keresés a Bibliában

Az evangélium örömhíre Izraelben

11Akkor otthagyta őt az ördög, angyalok jöttek és szolgáltak neki. 13Elhagyta Názáret (városát) és a tómelléki Kafarnaumba, Zabulón és Neftali vidékére költözött.

KNB SZIT STL BD RUF KG