Keresés a Bibliában

11Ekkor elhagyta az ördög, és íme, angyalok jöttek, és gondoskodtak róla.
13Majd elhagyta Názáretet, elment, és a tengerparti Kafarnaumban, Zebulun és Naftali vidékén telepedett le,

KNB SZIT STL BD RUF KG