Keresés a Bibliában

II. ISTEN ORSZÁGÁNAK A HIRDETÉSE

Keresztelő János működése.

3 1Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelő János, 2és így prédikált: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” 3Ő az, akire Izajás próféta utal, amikor ezeket mondja: „A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” 11Én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. 8Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket.”

KNB SZIT STL BD RUF KG


3S ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, 16Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni.

KNB SZIT STL BD RUF KG