Keresés a Bibliában

Keresztelő János (Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28)

3 1Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában: 2Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! 3Mert ő az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” 11Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG


4megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 8Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.

KNB SZIT STL BD RUF KG


3Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, 16János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket,

KNB SZIT STL BD RUF KG