Keresés a Bibliában

Jézus nyilvános működésének előkészítése

Keresztelő János bűnbánatot hirdet.

3 1Abban az időben föllépett Keresztelő János és Júdea pusztájában ezt hirdette: 2„Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” 3Ő az , akit Izajás próféta említ, amikor így szól: „A pusztában kiáltónak ez a szava:
Készítsétek elő az Úr útját!
Egyengessétek ösvényeit!” 11Én a bűnbánat jeléül csak vízzel keresztellek titeket. De az, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG


4János a pusztában keresztelt és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára. 8Én vízzel keresztellek titeket, ő azonban Szentlélekkel fog megkeresztelni.”

KNB SZIT STL BD RUF KG


3Bejárta a Jordán egész vidékét és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára, 16(János) azonban kijelentette: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön az, aki hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruszíját megoldjam. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG