Keresés a Bibliában

16Estefelé lementek tanítványai a tengerhez, 17bárkába szálltak és elindultak a tenger túlsó partjára, Kafarnaumba. Sötét volt már, és Jézus még mindig nem ment oda hozzájuk. 18A tenger pedig háborgott, mert erős szél fújt. 19Amikor mintegy huszonöt-harminc stadiumnyira jártak a parttól, látják ám, hogy Jézus a tengeren járva közeledik a bárkához. Megrémültek, 20de Jézus így szólt hozzájuk:
– Én vagyok, ne féljetek!
21Ekkor fel akarták venni a bárkába, de a bárka egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,19 1 stadium = kb. 185 méter.