Keresés a Bibliában

16Miután beesteledett, tanítványai lementek a tengerre. 17Beszálltak a bárkába, és elindultak a tengeren túlra, Kafarnaumba. Besötétedett már, de Jézus még mindig nem ment oda hozzájuk. 18Mivel nagy szél támadt, a tenger háborgott. 19Amikor mintegy huszonöt vagy harminc stádiumnyira hajóztak, látták, hogy Jézus a tengeren járva a bárkához közeledik, és megrémültek. 20Ő pedig így szólt hozzájuk: »Én vagyok, ne féljetek!« 21Fel akarták őt venni a bárkába, de a bárka azonnal a parthoz érkezett, ahová tartottak.

KNB SZIT STL BD RUF KG