Keresés a Bibliában

Jézus a vizen jár.

16Mikor beesteledett, tanítványai lementek a tóra. 17Beszálltak a bárkába és elindultak a tavon Kafarnaum felé. Már rájuk sötétedett, de Jézus még mindig nem volt velük. 18Erős szél fújt és a tó háborgott. 19Mintegy huszonöt-harminc stádiumnyira eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek. 20De ő bátorította őket: „Én vagyok, ne féljetek.” 21Föl akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért, éppen ott, ahová tartottak.

KNB SZIT STL BD RUF KG