Keresés a Bibliában

Jézus a tengeren jár (Mt 14,22-33; Mk 6,45-52)

16Estefelé lementek tanítványai a tengerhez, 17hajóra szálltak, hogy átmenjenek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még nem ment oda hozzájuk Jézus; 18a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. 19Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harmincfutamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, 20de ő így szólt hozzájuk: Én vagyok, ne féljetek! 21Fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,19 futamnyira: Kb. 5-6 km, tehát a tó közepe táján voltak, vö. Mk 6,47