Keresés a Bibliában

2 1Az efezusi egyház angyalának írd meg!
Ezt mondja, aki a hét csillagot a jobbjában tartja, s aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2ismerem tetteid, fáradozásodat és állhatatosságodat. Tudom, hogy nem tűröd a gonoszokat; hogy próbára tetted, akik apostolnak mondják magukat, bár nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Állhatatos is vagy, tűrtél a nevemért, és nem fáradtál bele. 4De van egy kifogásom ellened: nincs meg benned már az első szeretet.
5Gondolj vissza, honnét süllyedtél ide! Térj meg, és tedd, amit egykor tettél! Mert ha nem, akkor eljövök, és ha nem térsz meg, elmozdítom helyéről a gyertyatartódat. 6De az, hogy gyűlölöd a nikolaiták tetteit, a javadra szól. Én is gyűlölöm őket.
7Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak! A győztesnek az élet fájáról adok enni, amely Isten Paradicsomában van.
8A szmirnai egyház angyalának írd meg!
Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt, de életre kelt: 9tudok szorongattatásodról és szegénységedről. De gazdag vagy! Tudom, hogy rágalmaznak, akik zsidónak vallják magukat, noha nem azok, hanem a sátán zsinagógája. 10Ne félj a rád váró szenvedéstől! Íme, a sátán néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tétessetek. A szorongattatás tíz napig tart. Légy hű egészen a halálig, és neked adom az élet koszorúját.
11Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak! A győztesen nem vesz erőt a második halál.
12A pergamoni egyház angyalának írd meg!
Ezt mondja, aki a kétélű hegyes kardot tartja: 13tudom, hol laksz. Ott, ahol a sátán trónja áll. Ragaszkodsz a nevemhez, nem tagadtad meg a bennem való hitet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges tanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik.
14De van némi kifogásom ellened. Élnek köztetek olyanok, akik Balaám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Balakot, hogy a botlás kövét vesse Izrael fiai elé, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. 15Így nálad is vannak olyanok, akik ugyanígy a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. 16Térj meg tehát! Mert ha nem, késedelem nélkül eljövök hozzád, és harcba szállok velük számnak kardjával.
17Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak! A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja.
18A thüateirai egyház angyalának írd meg!
Ezt mondja az Isten Fia, akinek szeme, mint a lobogó tűz, és lába, mint az érc: 19ismerem tetteid, szereteted, hited, szolgálatod, állhatatosságod, és tudom, hogy legutóbbi tetteid felülmúlják a korábbiakat.
20De van egy kifogásom ellened: eltűröd, hogy Jezabel asszony, aki prófétának mondja magát, tanít, és arra csábítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek. 21Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. 22Íme, ágynak döntöm. Akik meg házasságot törnek vele, azokat nagy nyomorúságba, hacsak meg nem térnek cselekedeteikből. 23Gyermekeit halálra adom, és megtudja minden egyház, hogy én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja, és megfizetek mindenkinek tettei szerint. 24Nektek meg, többi thüateiraiak, akik nem követitek ezt a tanítást, és akik nem ismertétek meg – mint mondják – a „sátán mélységeit”, ezt mondom: nem rakok rátok más terhet. 25De amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök!
26A győztesnek, aki mindvégig kitart tetteimben, hatalmat adok a népek fölött – 27vaspálcával fogja pásztorolni őket, és összetörnek, mint a cserépedény –, 28ahogy én is hatalmat kaptam Atyámtól; és neki adom a hajnalcsillagot. 29Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet