Keresés a Bibliában

12 1Egy nagy jel tűnt fel a mennyben: egy asszony. Öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. 2Áldott állapotban van. Szülési fájdalmában és gyötrelmében kiáltozott. 3Akkor egy másik jel tűnt fel a mennyben: íme, egy nagy tűzpiros sárkány. Hét feje, tíz szarva, s mindegyik fején korona. 4Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, felfalja gyermekét. 5Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával pásztorolja mind a nemzeteket. Gyermekét fölkapták, és Istenhez és az ő trónjához vitték. 6Az asszony a pusztába menekült, ahol Isten helyet készített számára, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig.
7Nagy harc tört ki a mennyben. Mihály és angyalai küzdöttek a sárkánnyal. A sárkány és angyalai fölvették a küzdelmet, 8de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra többé hely a mennyben. 9Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, akit Ördögnek és Sátánnak hívnak, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. 10Ekkor harsány hangot hallottam a mennyben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk előtt. 11De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával, és nem kímélték életüket mindhalálig.
12Ezért örvendezzetek, mennyek, és ti, benne lakók! Jaj a földnek és a tengernek, mert hozzátok ment le az Ördög nagy haraggal. Tudja, hogy kevés ideje van hátra.”
13Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. 14Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat, hogy a pusztába röpüljön, a helyére, ahol majd a kígyótól távol három és fél időn át táplálják. 15Erre a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár. 16De a föld segített az asszonyon: megnyílt a mélye, és elnyelte a sárkány szájából kiáradó folyót. 17A sárkány haragra gerjedt az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, azokkal, aki megtartják Isten parancsait, és kitartanak Jézus tanúsága mellett. 18És megállt a tenger fövenyén.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet