Keresés a Bibliában

11 1Ekkor bothoz hasonló mérőnádat adtak nekem, mondván: „Menj, mérd föl Isten szentélyét, az áldozati oltárt és a benne imádkozókat! 2De a szentély külső udvarát hagyd ki, és ne mérd föl, mert a pogányoké lesz, akik a szent várost negyvenkét hónapig lábbal tapossák!”
3Két tanúmnak megengedem, hogy szőrzsákba öltözve ezerkétszázhatvan napig prófétáljanak.
4Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld Urának színe előtt áll. 5Ha valaki ártani akar nekik, tűz jön ki szájukból, és fölemészti ellenségeiket. Ha bárki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia.
6Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják.
7Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön az alvilágból, harcra kel ellenük, legyőzi és megöli őket. 8Holttestük ott hever majd annak a nagy városnak az utcáján, amelyet lelki értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol Urukat is keresztre feszítették. 9Holttestüket nézik majd a népek, a törzsek, a nyelvek és a nemzetek három és fél napon át, és nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. 10A föld lakói örvendeznek és vigadoznak, és ajándékot küldenek egymásnak, mert ez a két próféta gyötörte a föld lakóit.
11De három és fél nap elteltével éltető Lélek szállt beléjük Istentől, és talpra álltak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. 12Az égből erős hang szólt hozzájuk: „Jöjjetek föl ide!” És ellenségeik szeme láttára egy felhőn felszálltak a mennybe. 13Abban az órában nagy földrengés támadt, a város tizedrésze romba dőlt, a földrengés következtében hétezer ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőítették az ég Istenét.
14Elmúlt a második jaj, de hamarosan jön a harmadik.
15Megfújta a harsonát a hetedik angyal. A mennyben erős hangok hallatszottak: „Urunké és Fölkentjéé az uralom a világ fölött, és uralkodni fog örökkön-örökké!” 16És a huszonnégy vén, aki Isten előtt a trónon ült, arcra borult, és imádta Istent: 17„Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk, aki vagy, és aki voltál, mert átvetted a főhatalmat, és uralomra jutottál. 18A népek felbőszültek, de eljött az ideje haragodnak és a halottak fölötti ítélkezésnek, és annak, hogy megjutalmazd szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, és azokat, akik félik nevedet, a kicsiket és a nagyokat egyaránt, és hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet.”
19Megnyílt a mennyben Isten szentélye, és láthatóvá vált a szövetség ládája a szentélyben. Erre villámlás, égzengés, földrengés és nagy jégeső támadt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet