Keresés a Bibliában

Harmadik látomás: istenellenes hatalmak

Az asszony és a sárkány.

12 1Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona. 2Mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmeiben kiáltozott. 3Akkor egy másik jel tűnt föl az égen: egy nagy tűzvörös sárkány. Hét feje és tíz szarva volt, fejein pedig hét királyi korona. 4Farka lesöpörte és földre sodorta az ég csillagainak harmadrészét. A sárkány odaállt a vajúdó asszony elé, hogy mihelyt szül, fölfalja gyermekét. 5Az fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel
kormányozza az összes nemzeteket. A gyermeket elragadták és Isten trónjához vitték. 6Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol egy Istentől előkészített helyet talált, hogy ott ezerkétszázhatvan napig táplálják.

Mihály legyőzi a sárkányt.

7Akkor (nagy) harc támadt a mennyben: Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. 8A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni és nem maradt számukra hely a mennyben. 9Letaszították a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre taszították, és vele együtt lezuhantak angyalai is. 10Erre harsány hangot hallottam a mennyben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és királysága, s Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. 11Legyőzték őt a Bárány vérével és tanúságának szavával, mert nem kímélték életüket mindhalálig. 12Örvendezzetek hát mennyek és ti, akik benne laktok! Jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le az ördög nagy haraggal. Tudja, hogy csak kevés ideje van.”

Az asszony megmenekülése.

13Mikor a sárkány látta, hogy letaszították a földre, üldözni kezdte az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. 14Az asszonynak két nagy sasszárnyat adtak, hogy a pusztába röpüljön, saját helyére, ahol távol a kígyótól egy évig, két évig és félévig gondját viseljék. 15A kígyó torkából akkora vízsugarat lövellt az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodortassa az árral. 16De a föld megsegítette az asszonyt: föltárta gyomrát és elnyelte a sárkány torkából áradó vizet. 17Erre a sárkány haragra lobbant az asszony ellen és harcba szállt többi gyermekével, akik megtartják Isten parancsait és kitartanak tanúságukban Jézus mellett. 18Kiállt a tenger partjára.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet