Keresés a Bibliában

13 1Ekkor láttam, hogy a tengerből egy vadállat jön fel. Tíz szarva volt és hét feje, szarvain tíz korona, fején meg istenkáromló név. 2A vadállat, amelyet láttam, hasonlított a párduchoz, lába mint a medvéé, szája pedig mint az oroszlán szája. A sárkány neki adta erejét, trónját és nagy hatalmát. 3Az egyik feje mintha halálra lett volna sebezve, de halálos sebe meggyógyult.
Az egész föld csodálattal követte a vadállatot, 4és leborultak a sárkány előtt, mivel hatalmat adott a vadállatnak, és leborultak a vadállat előtt, mondván: „Ki fogható a vadállathoz, ki tudja vele fölvenni a harcot?”
5Gőgös és káromló szájat kapott és hatalmat, hogy negyvenkét hónapig cselekedjék. 6Káromlásra nyitotta száját Isten ellen, és káromolta nevét, hajlékát és a menny lakóit. 7Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket, és győzelmet arasson. Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre. 8A föld lakói, akiknek a neve nincs beírva a világ kezdetétől fogva a megölt Bárány életkönyvébe, mind leborulnak majd előtte.
9Akinek van füle, hallja meg! 10Akinek fogságba kell mennie, fogságba megy; akinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére.
11Akkor láttam, hogy egy másik vadállat jön elő a földből. Két szarva volt, mint egy báránynak, de úgy beszélt, mint egy sárkány. 12Az első vadállat minden hatalmát gyakorolja annak jelenlétében, és ráveszi a földet és lakóit, hogy imádják az első vadállatot, amelyik meggyógyult halálos sebéből. 13Nagy csodajeleket visz végbe. Még tüzet is képes lehívni a mennyből az emberek szeme láttára. 14A föld lakóit megtéveszti a csodajelekkel, amelyeket a vadállat jelenlétében véghezvihet. Ráveszi a föld lakóit, hogy állítsanak szobrot a vadállatnak, amelyet megsebzett a kard, de életre kelt.
15Hatalmat kapott, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy beszéljen a vadállat szobra, és hogy megölesse mindazokat, akik nem borulnak le a vadállat szobra előtt. 16Rávesz mindenkit, kicsit és nagyot, gazdagot és szegényt, szabadot és rabszolgát, hogy egy bélyeget tegyenek a jobb kezükre vagy a homlokukra, 17és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a bélyeget: a vadállat nevét vagy nevének a számát.
18Itt van szükség a bölcsességre! Aki értelmes, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám: hatszázhatvanhat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet