Keresés a Bibliában

4 1Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek? (1Pét 2,11; Róm 7,23) 2Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek. (Ján 21,18.19) 3Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. (Jak 1,6.7; Mát 7,7) 4Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. (Luk 6,26; Róm 8,7.1Ján;2,15) 5Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irígységre kívánkozik a lélek, a mely bennünk lakozik? (1Móz 6,5.2Móz;20,5.4Móz;11,29; Mát 6,24) 6De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. (Péld 3,34; Jób 22,29; Mát 23,12.1Pét;5,5) 7Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. (Eféz 6,12.1Pét;5,6;8,9) 8• Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. (Ésa 1,16;Zak 1,3) 9Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. (2Tim 3,16.1Kir;22,14) 10Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. (1Pét 5,6) 11Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. A ki megszólja atyjafiát, és a ki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. (1Tim 4,1) 12Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? (Mát 7,1;10,28; Róm 2,1;14,4) 13Nosza immár ti, a kik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk; (Péld 27,1) 14A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. (Luk 12,20) 15Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni. (Csel 18,21) 16Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz. (1Móz 19,12.16-22) 17A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak. (Luk 12,47)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet