Keresés a Bibliában

2 1Ami pedig Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és a mi hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvérek, 2hogy ne hagyjátok könnyen megrendülni lelki nyugalmatokat, és ne rémüldözzetek akár nekünk tulajdonított jövendölés, akár szóbeli megnyilatkozás vagy levél okán, mintha az Úr napja már itt volna.
3Senki semmiféle módon félre ne vezessen titeket! Mert az Úr napját megelőzi a Nagy Elpártolás, amikor megjelenik a Törvény ellensége, a kárhozat fia. 4Ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül Isten szentélyébe is, és azt hirdeti magáról, hogy ő isten. 5Nem emlékeztek rá, hogy amikor még nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? 6Most azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. 7Titokban már zajlik a törvénytelenség, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból, 8és akkor majd megjelenik a Törvénytipró, akit az Úr [Jézus] meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetele megnyilvánulásával. 9Mert a Törvénytipró eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével, csodájával, 10és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy általa üdvözüljenek. 11Azért küldi rájuk Isten a tévelygés hatalmát, hogy higgyenek a hazugságnak, 12hogy mindazok megkapják ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a gonoszságban gyönyörködtek.
13Mi azonban mindenkor hálával tartozunk Istennek értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert titeket Isten kezdettől fogva kiválasztott az üdvösségre a Lélektől való megszentelés és az igazságba vetett hit által. 14Erre hívott meg titeket evangéliumunk által, hogy így részetek legyen Urunk, Jézus Krisztus dicsőségében. 15Ezért, testvérek, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket akár szóban, akár levélben tőlünk tanultatok!
16Maga a mi Urunk, Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk – aki szeretett minket, és kegyelemből örök vigasztalást és jó reményt adott nekünk – 17bátorítsa szíveteket, és erősítse meg minden jó tettben és jó szóban!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet