Keresés a Bibliában

1 1Pál, Silvanus és Timóteus a tesszalonikaiak gyülekezetének, amely Istenben, Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban él: 2kegyelem néktek és béke Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól!
3Mindenkor méltán tartozunk hálával Istennek értetek, testvérek, ugyanis hitetek nőttön-nő, és valamennyiőtökben gyarapszik az egymás iránti szeretet, 4úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, béketűrésetekkel és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és zaklatást elviseltek. 5Ez bizonyság arra, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor méltónak nyilvánít titeket országára, amelyért szenvedtek is. 6Mert igazságos dolog Isten részéről, hogy azoknak, akik titeket zaklatnak, gyötrelemmel fizessen, 7nektek pedig, akiket gyötörnek, enyhülést adjon velünk együtt, amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmas angyalaival 8lángoló tűzben, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk, Jézus evangéliumának. 9Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek távol az Úrtól és hatalmas dicsőségétől, 10amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjei körében, és csodálják mindazok, akik benne hittek. Ti is, akik hittel fogadtátok tanúságtételünket, ezek közé tartoztok. 11Ezért imádkozunk értetek mindenkor, hogy Istenünk meghívásotokhoz méltóvá tegyen titeket, és ereje által vigye véghez hitből fakadó tetteiteket és mindazt a jót, amit szándékotokban áll megtenni, 12hogy megdicsőüljön Urunk, Jézus Krisztus neve általatok, és ti őáltala Istenünk és az Úr, Jézus Krisztus kegyelméből.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet