Keresés a Bibliában

Krisztus második eljövetele

Az eljövetel előjelei.

2 1Ami Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illeti, arra kérünk testvérek, 2ne veszítsétek el egyhamar józan eszetek, és meg ne riasszon sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő beszéd vagy levél, mintha az Úr napja már küszöbönállna. 3Semmiképpen el ne ámítsanak titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak es nyilvánvalóvá kell lennie 4a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind afölé, ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet s azt állítja magáról, hogy Isten. 5Nem emlékeztek, hogy amikor meg nálatok voltam, 6mindezt megmondtam nektek? Tudjátok azt is, mi késlelteti 7föllépésének idejét. A gonoszság titka már tevékeny, 8csak annak kell még az útból eltűnnie, aki késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, akit az Úr Jézus elsöpör szája leheletével és megsemmisít jövetelének tündöklésével. 9Jöttét a sátán közreműködésével mindenféle feltűnő tett, 10szemfényvesztő jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. 11Ezért engedi meg Isten, hogy súlyos tévedésbe essenek és 12higgyenek a hazugságnak. Így mindazoknak, akik nem hajlottak az igazságra, hanem a gonoszságban telt kedvük, ítéletben lesz részük.

Buzdítás az állhatatosságra.

13Mi mindenkor hálával tartozunk értetek az Istennek, testvérek, kedveltjei az Úrnak, mert Isten zsengéül választott ki titeket, hogy a Lélek megszentelése és az igazság hite által üdvözüljetek. 14Evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részesüljetek Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. 15Legyetek tehát állhatatosak testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket akár előszóval, akár levelünkből tanultatok. 16Urunk Jézus Krisztus maga, és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével örök vigasztalást 17és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, s erősítse meg szóban és tettben minden jóra.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet