Keresés a Bibliában

21A helytartó újra megkérdezte őket: Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabbást.

KNB SZIT STL BD RUF KG


11A főpapok azonban felbujtották a sokaságot, hogy inkább Barabbás elbocsátását követeljék.

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Erre valamennyien felkiáltottak: Ezt öld meg! Barabbást pedig bocsásd el nekünk!

KNB SZIT STL BD RUF KG


40Ekkor újra kiáltozni kezdtek: Ne ezt, hanem Barabbást! Ez a Barabbás pedig rabló volt.

KNB SZIT STL BD RUF KG