Keresés a Bibliában

21A helytartó erre ezt mondta nekik:
– Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon?
Azok ezt mondták:
– Barabást.

KNB SZIT STL BD RUF KG


11A főpapok azonban felbujtották a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérjék.

KNB SZIT STL BD RUF KG


18Erre valamennyien egyszerre kiáltották:
– Halál rá! Barabást bocsásd el nekünk!

KNB SZIT STL BD RUF KG


40Ekkor újra kiáltozni kezdtek:
– Ne őt, hanem Barabást!
Ez a Barabás pedig rabló volt.

KNB SZIT STL BD RUF KG