Keresés a Bibliában

76 1A karvezetőnek. Hárfára. Ászáf zsoltára. Ének.

2Ismeretes Júdában Isten,
nagy a neve Izraelben.

3Sálemben van sátra,
és a Sionon van lakása.

4Ott törte össze a villogó nyilakat,
a pajzsot, kardot és a harci eszközöket.

5Ragyogsz, te Fölséges,
a pusztító hegyekről.

6Kifosztották a büszke szívűeket,
álomba merültek,
kezüket sem találták az erős férfiak.

7Feddésedtől, Jákob Istene,
megdermedt a ló és a szekér.

8Rettenetes vagy te, ki állhat ellened,
ha felgerjed haragod?

9A mennyből hallattad ítéletedet;
Megrendült és elcsöndesedett a föld,

10amikor Isten ítéletre kelt,
hogy megszabadítson minden szelídet a földön.

11Mert még az ember haragja is téged dicsőít,
s ünnepnapot ülnek neked, akik megmenekültek haragodtól.

12Tegyetek fogadalmat és rójátok le az Úr Istennek;
Mind, aki körülötte van, ajándékot vigyen a Rettenetesnek,

13aki megtöri a fejedelmek gőgjét,
aki rettenetes a föld királyai számára!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

76,1 Ének Sionról a fogság előtti időkből. Dicsőíti Isten páratlan és végleges győzelmét Izraelben. Ősi (a mitológiában is fellelhető) képekben beszél Sion hegyéről és Istenről, akit ott tisztelnek. Isten Sionon fog ítélkezni, diadalmaskodik a »föld királyai« fölött, és lerakja békéjének alapjait.

76,1 Ászáf: vö. 50,1.

76,2 Júdában (a déli királyság, Dávid háza) Isten kinyilatkoztatta magát; őt tisztelik Izraelben is (északi királyság, Szamaria). Isten sátrát (ahol a pusztai vándorlás óta találkoztak vele) az egykori jebuzita Sálemben (vö. Ter 14,18) állították fel. A Sion hegyén, ahol egykor jebuziták városa feküdt (vö. 2 Sám 5,6-7) a Templom hegyévé lett. Isten ott törte össze a háborús fegyvereket, Jeruzsálemből (vö. héber »salóm«) árad ki békéje az egész világra.

Következő zsoltár