Keresés a Bibliában

Az Úr a Sion szabadítója

76 1A karmesternek: Húros hangszerre. Ászáf zsoltáréneke. 2Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izráelben. 3Sálémbe került a sátra, lakóhelye a Sionra. 4Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. (Szela.) 5Ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél, ahol zsákmányt ejtenek. 6Kifosztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek, elvesztették erejüket a harcosok. 7Dorgálásodtól, Jákób Istene, mozdulni sem tud a kocsi és a ló. 8Félelmetes vagy, ki állhat meg előtted, amikor haragszol? 9Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld, és elcsendesül. 10Mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak. (Szela.) 11Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. 12Tegyetek fogadalmat Isteneteknek, az ÚRnak, és teljesítsétek, ti, akik körülötte vagytok! Vigyetek ajándékot a Félelmetesnek, 13aki megtöri a fejedelmek büszkeségét, és félelmet kelt a föld királyaiban!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár