Keresés a Bibliában

76 1Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének. (Jel 12,10-12;Zsolt 98,9) 2Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben. (Zsolt 93,1;96,10) 3Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. (Zsolt 132,13.14) 4Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela. (2Sám 5,6.7; Ésa 37,36; Zsolt 48,5-8) 5Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek. 6Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat aluszszák, és minden hős kezének ereje veszett. 7A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló. (Ésa 37,29.33-35) 8Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád előtt, mikor haragszol? (5Móz 4,24) 9Az egekből jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett, (Ésa 37,36) 10Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela. 11Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat. (Ámós 5,15; Róm 12,9) 12Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek. (Zsolt 50,14) 13Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz. (Dán 2,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár