Keresés a Bibliában

14

1A karvezetőnek. Dávid zsoltára.
Így szól szívében az esztelen: »Nincs Isten!«
Romlottak és utálatosak lettek törekvéseikben,
nincs, aki jót cselekedne.

2Lenéz az Úr a mennyből az emberek fiaira,
hogy lássa: van-e okos, aki Istennel gondol?

3Elfordultak mindannyian, megromlottak valamennyien,
nincs, aki jót cselekedne, nincs egyetlen egy sem.

4Nemde mind értelmetlenek, akik gonoszat tesznek,
s fölfalják népemet, mint egy falat kenyeret.
Hol nem hívják segítségül az Urat,

5ott megremegnek a félelemtől,
mert az Úr az igaz nemzedékkel van.

6Megzavarjátok a szűkölködő szándékait,
ámde az Úr az ő reménysége.

7Bárcsak eljönne Izrael segítsége Sionból!
Ha majd az Úr jóra fordítja népe sorsát,
ujjong majd Jákob, és örvendezik majd Izrael.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,1 A zsoltár kisebb eltérésektől eltekintve azonos az 53. zsoltárral. A fogság alatt keletkezett, egy jahvista gyűjteményben őrizte meg a hagyomány. (A Zsolt 53 egy fogság utáni elohista gyűjteményben maradt fenn). Két szövegként vették át és sorolták be a Zsoltárok könyvvébe.

Következő zsoltár